суббота, 21 апреля 2018 г.

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում

     Գյուղատնտեսությունը հազարամյակներ շարունակ եղել է Հայաստանի բնակչության հիﬓական զբաղմունքն ու ապրուստի ﬕջոցը: Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվողները կազմում են բնակչության ընդհանուր թվի 45,6 տոկոսը, ինչը վկայում է, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանում նաև սոցիալական մեծ նշանակություն ունի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 2006‑2008 թվականներին գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել էր աճ, սակայն ակնհայտ էր, որ կան կառուցվածքային խնդիրներ։

среда, 7 марта 2018 г.

Մեծ հավատի նախերգանքը (փոխադրություն)

Հայոց թագավոր Աբգարը, ուղարկել էր Հռոմ Անանին և իր երկու իշխաններին ,պետական գործերով, իսկ հետո նրանք գնացին Երուսաղեմ Քրիստոսին տեսնելու նպատակով:Նրանք տեսան Քրիստոսին և հիացած վերադարձան պատմելու նրա մասին. -Թագավոր, Քրիստոսը կատարում է հրաշքներ, անգամ մահացածներին է կյանք տալիս:Նա աստված է: Հարևանները չէին հավատում նրան, չարաչար հալածում էին: Աբգարը դա լսելով ասում է. -Նա կամ Աստված է կամ Աստծո որդի, սովորական մարդը չի կարող այդպիսի բաներ անել, ով չնդունի Քրիստոսին նրան մահ կսպառնա:Կանչել Դպիր-ին:Պետք է նամակ գրել Քրիստոսին: Ներկայացավ Դպիրը, գրիչի և թղթի հետ. -Գրիր 《Հիսուս ես Աբգարս ողջունում եմ քեզ, լսել եմ, որ կույրերին տեսնել ես տալիս, հաշմանդամներին քայլել ես տալիս, երկարատև հիվանդություններ ունեցող մարդկանց բուժում ես և կենդանացնում ես անմեղներին:Խնդրում եմ արի և բուժիր ինձ, իմ հարևանները բողոքում են և ասում են, որ կչարչարեն քեզ, բայց իմ քաղաքը կհերիքի մեզ երկուսիս》 Նամակը տանողները տեսան Քրիստոսին Երուսաղեմում, նա չեկավ, բայց նամակ գրեց Աբգարին, 《Ով ինձ տեսնում է, չի հավատում իսկ ով չի տեսնում հավատում է:Այդպես է գրված իմ մասին, ես կուղարկեմ քեզ մոտ իմ աշակերտներից մեկին, որպեսզի նա քեզ բուժի》: Հայաստան եկավ Քրիստոսի առաքյալներից մեկը` Թադեոսը:Նա եկել էր բժշկելու և քարոզելու: Աբգարը ասում է. -Սա Հիսուսի առաքյալն է ներս թողեք: Նա այնպես մտավ, որ Աբգարի երեսին տեսիլք երևաց, այդ հրաշքը չտեսան իշխանները: -Դու Հիսուսի աշակերտն ես, որին Հիսուսը խոստացել էր ուղարկել ինձ բուժելու համար: Թադեոսը պատասխանում է. -Եթե հավատս Հիսուս Քրիստոսին, քո սրտի ուզածները կկատարվեն: -Ես հավատացի նրան և նրա զորությանը: Ուստի զորքերս ուղարկեցի որպեսզի, կոտորեն նրա խաչող հրեքներին, եթե Հռոմեացիները չարգելեին դա: Թադեոսը ամբողջ քաղաքով քարոզում էր Քրիստոնեությունը:Բոլորը նրան հավատացին, մկրտվեցինև բժշկվեցին, ամենաառաջինը Աբգարը:Ամեն ոչ Քրիստոնեական իր ոչնչացվում էր:Ոչ ոք իր կամքին հակառակ չէր դառնում Քրիստոնյա, բայց հավատացյալների թիվը ամեն օր ավելանում էր: Երբ Աբգարը մահացավ, նրա երկիրը բաժանվեց երկու մասի, երկուսն էլ կառավարում էին նրա որդիները և նրանցից ոչ մեկ Քրիստոնեությանը համաձայնություն չտվեցին:Նրանք նույնիսկ սպանում էին առաքյալներին

среда, 14 февраля 2018 г.

Մխիթարյան հայրերի որդեգիրը (փոխադրություն)


1816թ. դեկտեմբերի 1-ին մի նավակ լողում էր դեպի ծովախորշ, որը գտնվում էր Վենետիկի հարավային կողմում: Նա կղզու վրա տեսավ մի շինություն, և նրան թվաց, որ դա մի ազնվականի պալատ է: Նա իջավ նավակից և նայեց այն գեղեցիկ տեսարանին, որ բեցվել էր իր արջև: Նա կշարունակեր վայելել այդ տեսարանը, եթե մի հաստ ձայն չխանգարեր նրան.

среда, 7 февраля 2018 г.

Զղջում (փոխադրություն)

Ձմռան մի գիշեր մնացինք Վեդի լեռնային գյուղերից մեկում: Տան տերը այտի աջ մասը վիրակապով կապված, տխուր մի մարդ էր: Մի քիչ խոսելուց հետո, և սեղանի բարիքներից հետո հարցրեցինք, թե ինչու է այտը վիրակապով կապված: Նա առանց ինչ որ խասքի հանեց վիրակապը: Անսպասելիությունից վառ թռանք: Նրա աջ կիսադեմը չկար:

вторник, 6 февраля 2018 г.

Twins Pandas and Snow/Զույգ Պանդաները և Ձյունը

Twins Pandas and Snow

 
One-year-old panda twins Fu Feng and Fu Ban are in love with their first snowfall at a zoo in Vienna.
The zookeeper said that unlike hot summer days when pandas become rather lazy and look for shade, snowy winter weather turns them very playful. They romp around and climb things.
As they have really thick fur, pandas are well-protected from the cold. They even have fur on their soles so walking on snow and ice does not concern them.

The excitement from the snow and their winter-proof bodies contribute to the belief that the species originated from the mountains and forests of south east China.

воскресенье, 28 января 2018 г.

9-րդ դաս. Նախագծեր` փետրվար 2018

 Փետրվարին   իրականացվելու  է « Ոչ մետաղներ»-ից  3  նախագիծ «Կարևորագույն քիմիական տարրերը»  ուսումնասիրելու  համար .

  • Համար մեկ տարրը Տիեզեքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար  մեկ  նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ:  Ծանր  ջուր: Ջրածնի  պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Ջրածինը  որպես  ապագայի  վառելանյութ:
  • Թթվածին: Թթվածնի ֆիզիկական, քիմիական  և  ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Այրման  ռեակցիաներ:  Օդի  բաղադրությունը: Լուսասինթեզ: Թունավոր  նյութերը  օդում: Օզոն, օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները  և  պայքարի  ձևերը:
  • Հալոգենների ընդհանուր  բնութագիրը: Քլոր: Քլորաջրածին: Աղաթթու: Հալոգենների  և  դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը:     

вторник, 16 января 2018 г.

Friends Turned Family/Ընկերները դարձան ընտանիք


Friends Turned Family
Alan Robinson and Walter MacFarlane from Hawaii first met at school and have been best friends for over 60 years.
Just recently did they separately start researching their ancestry, only to find out that they have the same birth mother! Never during those decades did they imagine that they were brothers.

The two men revealed that they were family at a party two days before Christmas Day. The brothers say that they have plans to enjoy their retirement together.