пятница, 1 декабря 2017 г.

A Blind Man's Love/Կույր մարդու սերը


A Blind Man’s Love
A man married a beautiful girl.  He loved her very much.  One day she developed a skin disease.  Slowly she started to lose her beauty.  It so happened that one day her husband left for a tour.  While returning he met with an accident and lost his eyesight.  However, their married life continued as usual.  But as days passed she lost her beauty gradually. Blind husband did not know this and there was not any difference in their married life.  He continued to love her and she also loved him very much.  One day she died.  Her death brought him a great sorrow.  He finished all her last rites and wanted to leave that town.

A man from behind called and said, “Now how will you be able to walk all alone?  All these days your wife used to help you”.  He replied, “I am not blind.  I was acting because if she knew l could see her skin condition due to a disease, it would have pained her more than her disease.  I didn’t love her for her beauty alone, but I fell in love with her caring and loving nature.  So I pretended to be blind.  I only wanted to keep her happy”.
  
Կույր տղամարդու սերը
Մի մարդ ամուսնացավ գեղեցիկ աղջկա հետՆա շատ էր սիրումնրանՄի օր նա  մաշկային հիվանդություն ստացավԴանդաղորեն նա սկսեց կորցնել իր գեղեցկությունըԱյդպես եղավոր մի օրամուսինը մեկնել էր շրջագայությանՎերադառնալիս նա վթարի է ենթարկվում և կորցնում է իր տեսողությւոնըՍակայն նրանցամուսնությունը շարունակվում էԿույր ամուսինը չգիտեր, որ կինը ունի մաշկի հետ կապված հիվանդություն և նրանց ամուսնացածկյանքում որևէ տարբերություն չկարՆա շարունակում էր սիրելնրանև նա էլ շատ էր սիրում նրանՄի օր նա անց կինը մահացավ:Նրա մահը նրան մեծ ցավ է պատճառումՆա ավարտեց իր բոլորվերջին ծեսերը և ուզում էր լքել այդ քաղաքը:

Մի մարդ զանգահարեց եւ ասաց. «Հիմա ինչպես կարող ես միայնակքայլելԱյն օրերին ձեր կինը օգնում էր ձեզ »: Նա պատասխանեց. «Ես կույր չեմԵս ձևացնում էիքանի որ եթե նա իմանարոր կարողեմ տեսնել նրա մաշկի վիճակը հիվանդության պատճառովապա դաավելի շատ էր ցավում նրա հիվանդությունիցԵս չէի սիրում նրանմիայն իր գեղեցկությամբես սիրահարվեցի նրա հոգատար եւ սիրողբնությանըԱյնպես որես ձևացնում էիոր կույր եմԵս միայն ուզումէի նրան երջանիկ տեսնել »:

Комментариев нет:

Отправить комментарий